STRONA GŁÓWNA  •   MAPA STRONY  •   KONTAKT
SZUKAJ W SERWISIE
Etapy realizacji basenu Magiline

ETAP 1

 

Roboty ziemne przy budowie basenu w technologii Migiline są ograniczone do niezbędnego minimum. Wymiary wykopu pod basen to tylko 15cm więcej od zewnętrznej ścianki basenu. Głębokość wykopu to głębokość basenu powiększona o 20cm. Pozwala to na znaczące ograniczenie kosztów, nie naruszenie struktury podłoża, optymalne przygotowanie terenu i zachowanie porządku na placu budowy. Modułowe szalunki ścian i schodów wraz z pozostałym wyposażeniem dostarczone na budowę pozwalają przystąpić do etapu 2.

 

ETAP 2

Wykonanie podbudowy z betonu, a następnie ustawienie szalunku ścian, schodów zejściowych wraz z wyposażeniem (urządzenie filtrujące, przeciwprąd, podświetlenie) umożliwia określenie pełnego kształtu i wielkości basenu. Zbrojenie ścian (zbrojenie pionowe i poziome) i dna basenu wraz z ustawieniem szalunku w pionie i poziomie za pomocą specjalnych śrub dystansowych zapewnia stałość wymiarów. Samonośna modułowa konstrukcja ścian pozwala na uniknięcie stosowania dodatkowych podpór stabilizujących ściany.

 

ETAP 3

Po zamontowaniu wszystkich elementów etapu 2 można przystąpić do betonowania ścian i dna basenu. W pierwszej kolejności betonujemy ściany i dno basenu, następnie schody. Specjalna konstrukcja szalunku ścian ogranicza w znaczący sposób ilość betonu konieczną do wbudowania. Betonujemy jednocześnie całą konstrukcję niecki basenu. Posadowienie niecki na stabilnym gruncie czyni konstrukcję trwałą i bardzo wytrzymałą. Tak wykonaną nieckę pozostawiamy na czas potrzebny do uzyskania przez beton pełnej wytrzymałości (4 tygodnie). W tym okresie przestrzeń zewnętrzną wokół basenu obsypujemy materiałem zasypowym (np. kliniec, piasek).

 

ETAP 4

Na tym etapie realizacji możemy przystąpić do robót wykończeniowych niecki basenu. Możemy tu wyszczególnić ułożenie kamienia brzegowego antypoślizgowego na koronie basenu, przygotowanie dna basenu (szpachlowanie), ułożenie specjalnej geowłókniny na dnie i na ścianach basenu. Zewnętrzny teren poza obrysem basenu określany jako plaża, można zagospodarować w dowolny sposób, zgodnie z własnym upodobaniem, bowiem niewielki rozkop (wspomniane 15cm poza ścianki basenu) gwarantuje pełną stabilizację podłoża.

 

ETAP 5

Dalszy ciąg robót wykończeniowych wraz z uruchomieniem basenu. Następuje montaż wykładziny basenowej (linera) z równoczesnym napełnianiem basenu wodą. Po napełnieniu uruchamiamy urządzenie filtrujące, podświetlenie, podgrzewanie wody. Po zapoznaniu Użytkownika z bieżącą obsługą (szkolenie), można zacząć korzystać z basenu.

 

Czas realizacji

Technologia Magiline pozwala na bardzo szybkie prowadzenie robót.

  • 1 tydzień - Realizacja etapów 1, 2, 3.
  • 1 tydzień - Realizacja etapów 4, 5.
Projekt i wykonanie MTWeb.pl Agencja Interaktywna

;